PARTENERI

Solicitant

Fundația Amfiteatru este o organizaţie cu vastă experienţă în domenii precum formare profesională, organizare de evenimente și seminarii şi în promovarea și sprijinirea tineretului şi a valorilor autentice românești în țară și în străinătate.

Scopul Fundației Amfiteatru este promovarea şi sprijinirea activităților culturale, promovarea şi sprijinirea tineretului, apărarea drepturilor omului, protecția mediului înconjurător şi promovarea valorilor ecologice, promovarea valorilor autentice românești în țară și în străinătate, dezvoltarea societății civile şi promovarea integrării europene şi mondiale a României, promovarea capitalului uman, precum şi ajutorarea persoanelor cu probleme sociale, de sănătate, a copiilor dotați, a vârstnicilor, a persoanelor cu venituri reduse. Experiența Solicitantului este relevantă în domeniile de formare profesională, organizare de evenimente și seminarii.

Solicitantul este acreditat CNFPA pentru cursul de auditor in domeniul calității, dar și pentru meserii din turism: agent de turism, ghid turistic, recepționer si acestea avizate de Autoritatea Națională pentru Turism și Comisia Națională de Formare Profesională a Adulților.

Din experiența de organizare de evenimente putem enumera programul „România plus” realizată de Solicitant în colaborare cu alți parteneri. Programul reprezintă o platformă de comunicare între autoritățile centrale, locale şi IMM-uri, între finanțatori şi cei care sunt la început de drum în afacerea lor, între experți şi cei dornici să cunoască sau seria de seminarii “Strategii de management şi utilizarea fondurilor europene pentru dezvoltarea comunităţilor”.

Fundația Amfiteatru a inițiat campania “Redescoperă România!”, campanie care aduce în prim plan valorile românești promovate din punct de vedere turistic. În ianuarie 2009 a organizat Seminarul Național De Turism, aceasta fiind prima întâlnire de lucru oficială cu actorii implicaţi în dezvoltarea turismului.

 

S.C. Synthesis Management Consultants – SMC S.R.L. – Partener național este o societate comercială  înființată în anul 2008 autorizată ca centru de formare profesională de către CNFPA pe următoarele domenii:

-Competențe Antreprenoriale;

-Manager Proiect;

-Manager îmbunătățire procese;

-Lucrător social;

-Asistent social nivel mediu;

-Mediator social;

-Lucrător pensiune turistică,;

-Operator introducere şi validare date nivel 2.

 

Totodata este un furnizor de asistenţă şi servicii de consultanţă pentru afaceri şi management în beneficiul sectorului privat dar şi public.

Serviciile de consultanţă constau în servicii de dezvoltare a resurselor umane, analiza şi evaluarea scenariilor, precum şi diagnoza nevoilor; monitorizarea, evaluarea şi feedback-ul activităţilor de training derulate; modele de evaluare a performanţelor; organizare campanii de informare şi sensibilizare; comunicare web; materiale informative instituţionale; evenimente, întâlniri de lucru, seminarii, mese rotunde; consultanţa pentru aplicarea procedurilor de achiziţii publice în cadrul proiectelor finantate prin FSE, elaborarea documentaţiilor de atribuire.

Serviciul de consultanţă presupune şi elaborarea, pregătirea şi depunerea cererii de finanţare şi implementarea proiectului după aprobare pentru proiecte strategice, proiecte de grant, proiecte pentru schema de ajutor de stat şi schema de ajutor de minimis pentru asigurarea sănătăţii şi securităţii la locul de muncă.

Powered by WordPress | Designed by: free wp themes | Thanks to hostgator coupon code and cheap hosting