PROIECT

Proiect

PROIECT – Investiție în capitalul uman din zona rurală a Județului Olt pentru dezvoltarea turismului  POSDRU/110/5.2/G/89287

Obiectivul general:

Creșterea șanselor de integrare pe piața muncii a persoanelor inactive, a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, a șomerilor și a persoanelor ocupate în agricultura de subzistență din mediul rural, în Județul Olt, prin formarea profesională în domeniul turismului, bazată pe abilitățile și cunoștințele grupurilor țintă ce vor fi identificate, și corelându-le cu cerințele actuale ale pieței muncii.

 

Obiectivele specifice:

  1. Dezvoltarea de noi cunoștințe și abilități, și perfecționarea celor vechi, pentru un număr de 200 de persoane (persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, șomeri, persoane inactive, persoane ocupate în agricultura de subzistență) din mediul rural din Județul Olt, prin participarea acestora la cursuri de formare profesională;
  2. Creșterea nivelului de informare și motivare prin consiliere profesională și psihologică și servicii de orientare în carieră a unui număr de 200 de persoane (persoane inactive, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, șomeri și persoane ocupate în agricultura de subzistență) din mediul rural, Județul Olt;
  3. Formarea profesională a 200 de persoane (persoane inactive, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, șomeri și persoane ocupate în agricultura de subzistență) din mediul rural, Județul Olt, în domeniul turismului;
  4. Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă în Județul Olt, în sectorul non-agricol (turism) prin mediere și plasare pe piața muncii;
  5. Informarea și dezvoltarea cunoștințelor antreprenoriale a 100 de persoane din mediul rural al Județului Olt;
  6. Creșterea nivelului de informare în rândul anagajatorilor din Județul Olt privind facilitățile acordate pentru angajarea persoanelor din mediul rural, potențialul capitalului uman din mediul rural din Județul Olt și necesitatea investirii în capitalul uman pentru crearea unei piețe economice diversificate și performante.

 

Proiectul va contribui la atingerea obiectivelor POSDRU Axa Prioritară 5, DMI 5.2 prin îmbunătățirea calității resurselor umane în zonele rurale în vederea facilitării accesului la ocupare în activități non-rurale, cum ar fi domeniul turistic.

Vor fi oferite servicii de informare, de consiliere și de formare profesională persoanelor inactive, persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, șomerilor și persoanelor ocupate în agricultura de subzistență.

Se va combate șomajul prin crearea de noi locuri de muncă și prin dezvoltarea programelor integrate pentru formare și ocupare.

Se va promova cultura antreprenorială prin conferințe, workshopuri, cursuri de devoltare a capacităților și abilităților antreprenoriale și prin consiliere profesională. Proiectul propus contribuie la ameliorarea condițiilor de viață ale persoanelor din mediul rural din Județul Olt la crearea unei societăți incluzive și coezive.

Informarea corectă, consilierea profesională ori motivarea adecvată constituie trei componente esențiale pentru integrarea pe piața muncii a persoanelor șomere, inactive sau ocupate în agricultura de subzistență din mediul rural.

Oferirea informațiilor privitoare la cultura antreprenorială și ajutarea persoanelor care au o idee de afacere pentru a putea planifica și implementa un proiect personal reprezintă soluția optimă pentru dezvoltarea întreprinderilor profitabile non-agricole, pentru mobilizarea potențialilor antreprenori și pentru o piață a muncii cât mai diversă și incluzivă.

Proiectul propus aduce o notă inovatoare în domeniul turismului întrucât încearcă să schimbe mentalitatea persoanelor apartinând grupului țintă, să contribuie la creșterea încrederii în forțele proprii, prin dezvoltarea și valorificarea abilităților personale și prin reintegrarea acestor persoane pe piața muncii.

Powered by WordPress | Designed by: free wp themes | Thanks to hostgator coupon code and cheap hosting